Més habitatge social a la Barceloneta

Més habitatge social a la Barceloneta

31/07/2021 - 10:07

Habitatge. S’incorporaran onze pisos al parc d’habitatge municipal.

Acord del consistori amb un propietari privat per a la cessió temporal d’un edifici a la Barceloneta amb onze pisos que s’incorporaran al parc d’habitatge municipal després de dur a terme les corresponents obres de rehabilitació a causa del mal estat de conservació en què es troben.

El Districte de Ciutat Vella, en el marc del pla Dintres, va emetre una ordre de conservació de l’edifici de propietat privada del carrer del Comte de Santa Clara, 80-82. La propietat de l’edifici va comunicar que no tenia capacitat econòmica per executar les obres, i per aquesta raó el consistori va proposar un acord per a la cessió temporal, per un període de 15 anys, de l’edifici a l’Ajuntament per a incorporar-lo al parc d’habitatge municipal. A canvi, l’Administració municipal hi executarà les obres d’adequació necessàries, per a les quals ja es disposa de pressupost.

Més habitatge públic al districte de Ciutat Vella 

Actualment s’estan duent a terme al districte tot un seguit d’actuacions que en els propers anys permetran ampliar i millorar el parc públic amb 130 habitatges més.

D’una banda, hi ha el projecte de cohabitatge del passeig de Joan de Borbó Comte de Barcelona, que disposa de vuit habitatges, i, d’altra banda, l’Institut Municipal de l’Habitatge (IMHAB) treballa en les rehabilitacions de diverses finques del districte que sumen un total de 122 habitatges més.