• Inici
  • / Procés de renovació del carrer Pi i Margall

Procés de renovació del carrer Pi i Margall

Ortofoto Pi i Margall

L’Ajuntament de Barcelona està impulsant un procés de treball per definir el futur paper urbà del carrer Pi i Margall, al seu pas pels districtes de Gràcia i Horta – Guinardó.

L’objecte d’aquest treball és l’elaboració d’una proposta d’arranjament del carrer que doni resposta a la diagnosi tècnica de l’avinguda, elaborada durant els darrers mesos en relació amb l’espai públic, les zones verdes, les connexions transversals entre barris i equipaments, la mobilitat pública i privada i l’activitat econòmica.

Amb l’objectiu d’acompanyar aquests treballs s’ha definit un procés participatiu amb el veïnat que permeti considerar, debatre i estudiar i, si escau, introduir en el projecte les principals aportacions, demandes o propostes de la ciutadania d'acord amb el treball realitzat.

Estructura participativa i agents implicats:

Durant la primera fase del participatiu es realitzarà una diagnosi participada amb els diversos col·lectius implicats en el projecte. En concret es preveu realitzar:

  • Un estudi de percepció ciutadana mitjançant la distribució d’una enquesta presencial.
  • Una sessió de diagnosi amb comerciants, una amb gestors i usuaris dels equipaments de l’entorn i una sessió de diagnosi amb veïnatge en general.

La segona fase del procés participatiu abordarà un debat i recollida d’aportacions sobre una primera proposta, que incorpori la informació recollida durant la diagnosi participada. Aquesta fase s’articularà en base a una jornada ciutadana oberta al conjunt del veïnat. A més, els consells de barri dels barris implicats recolliran informació en relació al projecte i promouran la participació del veïnat en la jornada ciutadana.

La tercera fase del procés abordarà la concreció, en un avantprojecte, de la informació i les aportacions recollides al llarg del procés, en el marc d’un grup motor conformat per les principals entitats de l’entorn del projecte i les persones a títol individual interessades en participar. 

Finalment, el procés es clourà amb una fase de retorn on es presentarà el projecte a redactar, aprovar, licitar i executar.

Està previst que el procés es desenvolupi entre el maig i el novembre del 2017. Així mateix, el procés farà especial èmfasi en incloure la perceptiva de gènere, tant pel que fa al procés participatiu com en el procés tècnic de redacció de les propostes. 

Documentació i actes: