Port Olímpic

Panoramica Barcelona amb Port Olímpic

Construït l’any 1990 amb motiu dels Jocs Olímpics de Barcelona ’92, el Port Olímpic és un espai emblemàtic de la ciutat de Barcelona. La seva oferta d’oci i la seva privilegiada ubicació —entre les platges de la Barceloneta i de la Vila Olímpica, als peus d’edificis singulars com la Torre Mapfre o l’Hotel Arts i de la reconeguda escultura de Frank Gehry— el converteixen en un lloc de gaudi per a la ciutadania i en un punt d’atracció per a les persones que visiten la ciutat.

Com a port esportiu, compta amb 705 amarratges i tots els serveis necessaris per avarar embarcacions. Els amants dels esports nàutics tenen aquí la possibilitat de practicar vela i activitats vinculades al mar.

La finalització de la concessió del Port Olímpic al 2020, i la delegació de competències de la Generalitat a l’Ajuntament fan que es pugui prendre un nou rumb. Els canvis socials, els nous hàbits urbans i ciutadans i la millora de la infraestructura fan necessària una actuació per integrar el port a la ciutat i transformar-lo en un espai públic segur i de qualitat, vinculat al mar i que puguin gaudir totes i tots.

Aquesta voluntat es concreta, principalment, en tres objectius estratègics:

 • Primer, en una aposta per un nou model d’usos i activitats que permetin incrementar el rendiment social de la infraestructura on la nàutica d’esbarjo i els esports nàutics recuperin un major prota­gonisme.
 • Segon, en una major integració del port amb la ciutat millorant-ne l’accessibilitat i la connectivitat i proposant una nova ordenació dels espais.
 • Tercer, en la definició d’un nou model de gestió directa municipal que garanteixi la seva sostenibi­litat econòmica amb la participació dels diferents agents tant del propi port com de la ciutadania.

Principals projectes

 • Millorar la connectivitat entre el port i la ciutat potenciant l’eix Marina i l’eix Vila Olímpica- moll de Gregal.
 • Millorar la continuïtat dels recorreguts a cota ciutat i a cota platges al llarg del litoral.
 • Nova connexió entre l’avinguda del Litoral i la cota inferior del port que substitueix  l’actual rampa de vehicles de Marina.
 • Millorar les connexions entre cota port i cota ciutat. Accessibilitat universal a la zona.
 • Ampliació del Centre Municipal de Vela, al moll de Gregal
 • Construcció d’un nou Centre Municipal d’Esports Nàutics, al moll de la Marina.
 • Construcció d’un nou Centre de Divulgació del Coneixement del Mar, que recull les demandes d’entitats de l’àmbit del medi ambient, i que servirà per fomentar el coneixement de l’entorn litoral entre la ciutadania.

Obres prioritzades

 • Reforç dels dics del Centre Municipal de Vela i del dic de recer, previstos per a la tardor d’aquesta mateix any 2020, on s’executaran millores per garantir la seguretat del port, i per solucionar els problemes d’ultrapassament que pateix la infraestructura que s’han agreujat degut als temporals de llevant dels últims anys
 • Nou accés al Port Olímpic  que proposa una nova connexió entre l’avinguda del Litoral i la cota inferior del moll de Mestral del port, millorant la connexió del port amb la ciutat.

Estructura participativa i agents implicats

1. Consell Rector com a màxim òrgan de govern, amb clara voluntat de lideratge polític format per:

 • Primer tinent d’alcaldia. Jaume Collboni
 • Presidència. Segona tinenta d’alcaldia. Janet Sanz
 • Regidor d’Esports. David Escudé
 • Districte de Sant Martí. David Escudé
 • Serveis municipals

2. Direcció General (Municipal) Exerceix la gestió i administració del port.

 • Marineria
 • Manteniment infraestructura
 • Serveis centrals
 • Administració finances
 • Sistemes
 • Promoció d’activitats esportives (ibe)
 • Centre municipal de vela
 • Centre municipal d’activitats nàutiques
 • Promoció d’activitats cíviques
 • Centre de coneixement i divulgació del mar
 • Projecte global dinamització i promoció de l’ús de l’espai públic

3. Comissió de Seguiment es va constituir al juny del 2017 i fins al 2020 s’ha reunit  9 vegades.

 • Representants de diverses àrees del Govern municipal –Ecologia Urbana, Institut Barcelona Esports, Direcció de Turisme i Districtes de Sant Martí i Ciutat Vella. Atenció dones i dir. Feminismes i LGTB
 • Representants dels grups municipals,
 • Federació d’Associació de Veïns i Veïnes de Barcelona
 • Associacions de Veïns de la Vila Olímpica i de la Barceloneta,
 • Port Olímpic de Barcelona, SA (POBASA) –gestor actual del port–
 • Associació de Bars, Restaurants i Oci del Port Olímpic de Barcelona (ABROPORT)
 • Gremi de Restauració de Barcelona
 • Club de Mar Port Olímpic i els amarradors
 • empreses de charter
 • DEPANA

Grups de treball com espai més flexible per abordar eixos concrets del Pla Director. D’entrada es plantegen:

 • Espai de treball per a la transformació de l’espai públic i usos (definició dels usos i la forma dels espais de ciutat (Marina cota ciutat, Mestral cota ciutat i cota port, Pg. Barceloneta ...).
 • Espai de treball sobre els projectes esportius a l’àmbit del Port Olímpic.

 

Documentació i actes:

Grup de Treball d'Espai Públic:

Sessió del 20/01/2022:

Sessió del 09/06/2021:

Sessió del 26/11/2020:

 

Grup de Treball d'Esports:

Sessió del 27/01/2021:

 

Comissió de Seguiment:

Sessió del 22/04/2021:

Sessió del 28/07/2020:

Sessió del 09/04/2019:

Sessió del 06/07/2018

Sessió del 06/02/2018:

Sessió del 20/12/2027

Sessió del 28/09/2017

Sessió del 08/06/2017

 

Enllaços i altra documentació: