Compte de resultats

Compte de resultats

En aquest apartat pots consultar el Compte de Resultats de l'Ajuntament de Barcelona en termes del Sistema Europeu de Comptes (SEC).