Comptes generals i informes financers

Comptes generals i informes financers

En el present apartat es poden consultar els principals documents de balanç i síntesi anual de l'estat de les finances municipals; aquests són principalment el Compte general i els informes anuals.