Endeutament

Endeutament

En el present apartat s'exposa la documentació relativa a l'estat i l'evolució del deute de l'Ajuntament de Barcelona.