Glossari de termes pressupostaris i financers

Glossari de termes pressupostaris i financers

En aquesta secció tindràs accés al glossari dels principals termes pressupostaris i financers de l’Ajuntament.