Què és el pressupost executiu?

Què és el pressupost executiu?

En aquest apartat podràs conèixer els principals conceptes i trets bàsics del pressupost executiu de l'Ajuntament de Barcelona.