A què es destinen les despeses?

A què es destinen les despeses?

Aquí podràs conèixer la destinació de les despeses del pressupost municipal.