Ràtings

Ràtings

Aquest apartat comprèn la informació relativa a la qualificació creditícia de l'Ajuntament de Barcelona feta per les principals agències de qualificació o ràting.