Relació d’entitats segons naturalesa jurídica i d’acord amb els diferents perímetres de consolidació