9 FAQs sobre els ERTO

29/04/2020 - 09:14

Feina. Si has patit un ERTO, informa’t aquí sobre interrogants com: i ara, podré cobrar l’atur? Seguiré cotitzant? Consumiré l’atur que tenia acumulat? Quant temps durarà? Què passarà quan acabi?

En un anterior article de l’Assessoria laboral per a joves, sota el títol “Preguntes i respostes sobre feina en el marc de la covid-19”, es va facilitar informació categoritzada en 7 blocs temàtics.

En una d’aquestes categories es feia referència a una de les sigles que, fins fa poc, poca gent en coneixia el significat: ERTO.

Per tal d’ampliar la informació que es va sintetitzar en aquest primer text, l’equip de l’Assessoria afegeix, tot seguit, 9 qüestions sobre l’ERTO i les seves corresponents respostes.

No deixeu de contactar de manera telemàtica amb el seu servei d’assessorament si en voleu saber més o si teniu qualsevol altre dubte vinculat a l’àmbit laboral!

1. – Què és un ERTO?

Les sigles ERTO signifiquen Expedient de Regulació Temporal de l’Ocupació.

 • Es tracta d’un mecanisme que permet a les empreses reduir la jornada o suspendre temporalment els contractes dels seus treballadors/es i que aquests passin momentàniament a l’atur.
 • Els ERTO poden ser causats per força major (per exemple, si l’empresa no pot desenvolupar la seva activitat empresarial per ordre de les autoritats competents) o per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i productives.

2. – Què he de fer per cobrar l’atur si l’empresa presenta un ERTO de força major o per causes de la covid-19?

 • El treballador/a no ha de fer cap tràmit, és l’empresa la que tramita les gestions amb el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
 • Les persones afectades per un ERTO, així com les que necessitin tramitar qualsevol prestació o subsidi per desocupació, NO cal que s’inscriguin com a demandants d’ocupació perquè la inscripció es fa d’ofici (és a dir, automàticament).

3. – Quins són els requisits exigits per accedir a l’atur?

 • S’ha d’estar donat/ada d’alta al Règim general de la Seguretat Social.
 • No s’exigeix un període mínim de cotització per cobrar l’atur, és a dir, totes les persones afectades podran cobrar l’atur encara que no hagin cotitzat el període mínim necessari.

4. – Consumiré l’atur que tenia acumulat?

 • L’atur no es consumeix! El cobrament d’aquesta prestació no es tindrà en compte en el període de càlcul de possibles prestacions; serà com si no s’hi hagués produït.

5. – Continuo cotitzant a la Seguretat Social?

 • Sí, durant aquest període s’estarà cotitzant. Cal tenir en compte, però, que durant el temps de suspensió del contracte no es generarà dret a pagues extra ni a vacances.

6. – Quant dura l’aplicació d’un ERTO causat per la covid-19?

 • NOVETAT! Per tal d’adaptar-se al moment actual, amb el nou Real Decret-Llei 24/2020, els ERTO s’han prorrogat fins al 30 de setembre.

7. – Quina quantia tindrà la prestació contributiva de desocupació com a conseqüència d’un ERTO?

 • Mentre dura l’ERTO, la persona treballadora està en situació d’atur i cobra la prestació que li correspon, com hagués passat si l’haguessin acomiadat definitivament. Això vol dir que, durant els primers 6 mesos, rebrà el 70% de la base reguladora (que sempre és una mica menys que el sou) i, a partir del 7è mes, passarà a cobrar el 50%.
 • S’ha de tenir en compte que l’empresa pot complementar aquesta quantitat perquè la persona percebi el 100% de la seva retribució.

8. – Què passa quan s’acaba l’ERTO?

 • Un cop finalitza l’expedient temporal, el treballador o treballadora pot tornar al seu lloc de feina amb les mateixes condicions de contracte i sou o, segons diu el Decret RD 18/2020 publicat el 12 de maig, les empreses podran reincorporar una part dels seus treballadors/es i mantenir l’altra part amb el contracte suspès. Aquesta nova modalitat es denomina ERTO de força major parcial i la seva vigència serà fins al 30 de setembre.

Cal tenir en compte que:

 • Les empreses tenen el compromís de mantenir l’ocupació durant 6 mesos.
 • Durant un ERTO no es pot acomiadar ni extingir el contracte a cap treballador/a.

9.- No heu cobrat l’ERTO?

 • Comproveu la situació del vostre expedient al web del SEPE. Si la vostra prestació ha estat reconeguda podreu veure-hi la durada i la quantia de la mateixa. Si no és així, segurament és degut a que la vostra prestació no ha estat tramitada correctament.

Contacte telemàtic amb l’Assessoria laboral per a joves

Contacteu-nos fàcilment a través dels Punts infoJOVE de Barcelona (Tel. 662 333 350. A/e: infojove@bcn.cat), o directament al telèfon 601 640 794 o al correu laboraljove@bcn.cat.

El nostre horari d’atenció actualment és: de dilluns a dijous, de 10 a 14 h i de 15 a 17 h, i els divendres, de 10 a 15 h.