Un nou espai per a la participació jove

03/12/2020 - 11:46

Participació joves. Aquest curs es posa en marxa un nou procés participatiu perquè els i les adolescents de Barcelona debatin i proposin millores sobre la ciutat.

L’Audiència Pública als Nois i Noies de Barcelona, activa des del 1994, es transforma i aquest curs escolar comença una nova etapa que s’anomena Procés Participatiu de la Ciutadania Adolescent de Barcelona.

La transformació d’aquest òrgan de participació implica un canvi organitzatiu per millorar la participació dels i les adolescents d’educació secundària obligatòria i dels seus centres educatius.

 

Les fases del procés participatiu

En primer lloc, els i les adolescents han escollit un tema per cada districte i un tema de ciutat. Les propostes, un total de 62, estan recollides al web Decidim Barcelona i la votació per triar les propostes finals està oberta fins al 10 de gener de 2021.

A continuació es desenvoluparà un debat sobre el tema de ciutat i sobre cadascun dels temes de districte, que s’acabarà amb l’elaboració d’una llista d’accions de millora que quedarà publicada a Decidim Barcelona fins a finals de març del 2021.

Entre els mesos d’abril i juny del 2021 es presentaran les propostes de millora resultants del procés participatiu als plens municipals de cada districte i també al de ciutat. Els representants polítics de Barcelona donaran retorn als i les adolescents sobre les propostes durant el primer trimestre del curs 2021-22.

 

25 anys de propostes

En anys anteriors els i les adolescents de Barcelona, a través de l’Audiència Pública als Nois i Noies, han fet propostes de millora relacionades amb l’educació en la igualtat, la construcció de pau, el model del Zoo de Barcelona o l’acollida de persones refugiades.