Finançament amigable de residències per a les persones grans (Pensium)

Missatge d'error

Notice: Undefined index: environment in include_once() (line 618 of /var/www/apps/app0170/www/personesgrans/sites/default/settings.php).

El programa de finançament amigable de Pensium per a la gent gran que vol anar a una residència consisteix a facilitar, a les persones grans amb un alt grau de dependència i propietàries del seu habitatge, l’accés a una residència privada sense perdre aquesta propietat.

Atesa la dificultat d’accés a residències públiques i el cost elevat de places residencials privades, el programa pretén facilitar recursos econòmics a les persones de més de 65 anys en situació de dependència (amb dependència II o III reconeguda o diagnòstic equivalent), de manera que es completin els ingressos de la pensió pública fins a cobrir els costos d’una plaça residencial. Les persones beneficiàries han de disposar d’un pis que aportaran al programa i que cediran a Pensium, que l’explotarà en forma de lloguer.

Com que amb el lloguer i la pensió habitual pot no arribar-se a cobrir el cost d’una plaça residencial, Pensium avança periòdicament aquests recursos amb un màxim de 10 anys i així pot garantir fins al doble del lloguer. Al final d’aquest període o abans (en cas de defunció o accés a una plaça pública), Pensium manté el pis en lloguer fins a cancel·lar l’import que ha anat anticipant. La família i els hereus sempre mantenen la propietat de l’habitatge, sense hipoteques ni avals.

Pensium gestiona el cas amb la persona gran i els seus familiars, i la durada del lloguer de l’habitatge es fixa segons les necessitats de despesa en la residència de la persona gran.

Incorporació de l’habitatge cedit a la borsa d’habitatge de lloguer

L’Ajuntament de Barcelona ha signat un conveni amb Pensium pel qual un equip de professionals informen del programa a les persones usuàries de serveis socials que encaixen en el perfil requerit (persones grans amb un alt grau de dependència en llista d’espera per entrar a una residència pública) i als seus familiars.

A més, l’habitatge cedit es podrà incorporar a la borsa d’habitatge de lloguer que gestiona el Consorci de l’Habitatge de Barcelona, cosa que contribueix a incrementar l’oferta d’habitatge assequible a la ciutat. Amb l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació (IMHAB), s’accedeix a ajuts per a rehabilitació a canvi que l’habitatge entri a formar part de la borsa d’habitatge social.

Aquest sistema de finançament per complementar els ingressos de persones grans en situació de dependència que disposin d’un habitatge en propietat ha de permetre que puguin disposar dels recursos econòmics per accedir a una residència, alhora que mantenen la propietat de l’habitatge sense hipoteques, només cedint-ne la possessió temporalment.

D’aquesta manera, l’objectiu principal és que les persones beneficiàries puguin accedir a una plaça residencial i rebre l’atenció professional que requereixen, i així millorar la seva qualitat de vida en un context d’escassetat de places públiques. Alhora, s’obre la possibilitat de reduir els riscos i els problemes d’atenció de persones grans amb dependència que viuen soles, així com d’ampliar l’oferta d’habitatge social a Barcelona.

Pensium:
• Tel.: 93.880.64.80
• Web: https://pensium.es/ca/

Enllaços relacionats: