Què entenem per maltractament?

Missatge d'error

Notice: Undefined index: environment in include_once() (line 618 of /var/www/apps/app0170/www/personesgrans/sites/default/settings.php).

Definim el maltractament a les persones grans com:

"Qualsevol acte o omissió sofert per una persona gran que vulneri la integritat física, psíquica, sexual, econòmica, el principi d’autonomia o un dret fonamental de l’individu, que sigui percebut per aquest o constatat objectivament amb independència de la intencionalitat i el medi on s'esdevingui."

Primera Conferencia Nacional de Consenso sobre el anciano maltratado – Declaración de Almería (1995)

Una altra definició la trobem a la  Declaración de Toronto para la Prevención Global del Maltrato de las Personas Mayores (Declaració de Toronto -2002):

"L’acció única o repetida, o la falta de la resposta apropiada, que s'esdevingui dins de qualsevol relació on hi hagi una expectativa de confiança i que ocasioni dany o angoixa a una persona gran."

Quins tipus de maltractament hi ha?
Quins perfils de persones poden causar maltractament?
En quins àmbits hi pot haver maltractament?
 
Grups: 

Quins tipus de maltractament hi ha?

Les diverses formes en què es pot presentar el maltractament es classifiquen en diferents tipologies, que es poden donar simultàniament.

Cada tipologia presenta un seguit d’indicadors d’alerta:

 

Maltractament físic
 • Caigudes reiterades inexplicables.
 • Cremades
 • Ferides i contusions a diferents parts del cos
 • Fractures o luxacions recurrents
 • Lesions de difícil explicació o contradictòries sobre la causa que les ha produït
 • Mala conservació de la pell
 • Marques de subjecció
 • Pèrdua de pes
 • Pèrdua traumàtica de cabell
 • Punxades
 • Sobredosi o infradosi de medicació a la sang
Maltractament sexual
 • Infeccions de transmissió sexual
 • Infeccions genitals inexplicables
 • Lesions a les àrees genitals
 • Roba interior estripada o tacada
 • Sang o esgarrapades a la zona genital
 • Comportament sexual desinhibit
 • Rebuig a contactes físics
Maltractament psicològic o emocional
 • Autovaloració baixa o negativa
 • Agitació, ira
 • Angoixa, pors, actitud temorosa
 • Ansietat
 • Apatia, passivitat
 • Confusió i desorientació
 • Pèrdua de la gana
 • Trastorns de la son
 • Negació, actituds contradictòries o ambivalents
 • Dificultats per decidir qualsevol cosa o necessitat de consulta per a tot
 • Depressió
 • Intent de suïcidi
 • Aïllament, falta de relació amb l’entorn
 • Privació dels objectes bàsics per viure
 • Escassa o nul·la intimitat
 • Infantilització
 • Insults, humiliació, tracte indiferent
Maltractament econòmic
 • Canvis en el testament o els títols de propietat o transmissió de poders sobtats
 • Deteriorament progressiu del nivell de vida
 • No-pagament de factures, deutes, i despeses anormals
 • Desaparició sobtada de joies o altres efectes personals
 • Pèrdua de patrimoni
 • Demandes no justificades d’incapacitació per part de familiars o persones vinculades a la persona gran
 • Interès inusitat per fer-se càrrec de la persona gran
 • Moviments sospitosos en el compte o la targeta de crèdit de la persona gran
 • Retirades de diners incompatibles amb els mitjans de la persona gran
 • Vendes fraudulentes i enganyoses i/o estafes
Negligència
 • Aspecte personal deixat o en mal estat
 • Deshidratació
 • Desnutrició o malnutrició
 • Higiene corporal deficitària
 • Hipotèrmia o hipertèrmia
 • Manca de pròtesis auditives, dentals o ulleres si són necessàries
 • Problemes de salut sense tractament o cura
 • Roba inadequada
 • Úlceres de decúbit
 • Habitatge que no compleix les condicions d’habitabilitat o amb brutícia, acumulació de deixalles o males olors o amb elements perillosos
Abandó
 • Abandonar la persona gran en una institució, ja sigui en un hospital, equipament residencial, al carrer o al domicili
Vulneració de drets
 • Censura de la correspondència
 • Manca de respecte a la llibertat i a la intimitat
 • Falta de consideració envers els desitjos i les decisions de la persona gran sobre aspectes vitals (on, amb qui i de quina manera vol viure)
 • Tractes discriminatoris i desconsiderats
 • Assetjament immobiliari

 

Quins perfils de persones poden causar maltractament?

No podem identificar un perfil concret perquè seria una visió massa reduccionista del problema. Cal tenir en compte la complexitat del fenomen i tots els factors que intervenen en el maltractament, que van més enllà dels simples perfils psicològics. Així doncs, parlem de situacions, de factors i d’altres circumstàncies que influeixen sobre la persona que infligeix maltractament.

Els factors de risc venen determinats per les característiques personals, familiars, socials o culturals que fan que augmenti la probabilitat que es produeixi una situació de maltractament. Detectar-los a temps és una bona manera de prevenir el maltractament.

Factors de risc de qui rep maltractament:

 • Sexe
 • Edat (tenir més de 75 anys)
 • Situacions de dependència funcional (física/psíquica) o econòmica
 • Situacions d’aïllament social

Factors de risc que afecten la persona responsable del maltractament:

 • Dependència de la persona responsable del maltractament respecte a la persona gran (habitatge, economia, etc.)
 • Deteriorament cognitiu
 • Trets de personalitat: baixa capacitat d’autocontrol dels impulsos, poca tolerància a la frustració
 • Presència de trastorns psicològics (no tractats o no diagnosticats)
 • Trastorns de personalitat o de conducta
 • Sobrecàrrega física i emocional
 • Abús de substàncies tòxiques (alcohol, fàrmacs, etc.)
 • Edat
 • Temps de dedicació a la tasca de cuidar
 • Cohabitació
 • Precarietat econòmica
 • Altres aspectes estressants vitals
 • Aïllament social
 • Mala relació entre persona gran i responsable del maltractament
 • Antecedents de violència familiar.
 • Violència incorporada i apresa

 

En quins àmbits hi pot haver maltractament?

Els maltractaments a les persones grans es poden produir en tres àmbits diferents:

 • Àmbit familiar i/o domèstic: àmbit de les dinàmiques familiars, en els contextos de confiança dins la xarxa familiar, de l’entorn proper o persones cuidadores professionals.
 • Àmbit institucional: contextos de cura que s’ofereix des dels diversos establiments prestadors de serveis que atenen les persones grans (centres de dia,hospitals, centres sociosanitaris, residències...).
 • Àmbit estructural/social: barreres, impediments o accions discriminatòries pel fet de ser gran, vinculats a la manca de polítiques i recursos socials, de salut i jurídics de les administracions i d’altres estructures socials.

Tornar a dalt
Tornar a l'inici

Què entenem per maltractament?