Com es pot promoure el bon tracte

Missatge d'error

Notice: Undefined index: environment in include_once() (line 618 of /var/www/apps/app0170/www/personesgrans/sites/default/settings.php).

Per fer front al maltractament a les persones grans cal crear les condicions que facilitin, primerament, la prevenció. La prevenció consisteix, d’una banda, a combatre els estereotips sobre les persones grans, i, de l’altra, a detectar els factors de risc sobre aquestes persones, però també sobre les persones que poden infligir maltractaments, ja sigui de manera conscient o inconscient.

La Mesura de govern de promoció de la gent gran destinada a promoure l’envelliment actiu i a apoderar les persones grans són també elements clau per prevenir el maltractament i assegurar el bon tracte en tot moment. A més, cal reforçar programes i serveis per fer front a la solitud no volguda, construir una ciutat amigable per a tothom, sobretot pensant en les persones grans, i cuidar les persones que cuiden.

Desmuntem els estereotips
Fem front a la soledat no volguda
Per una ciutat amigable
Cuidem la persona que cuida
 
Grups: 

Desmuntem els estereotips

"Soc gran, i què?" és una iniciativa de sensibilització ciutadana per qüestionar i desmuntar els estereotips i prejudicis que sovint pateixen les persones grans per raó d’edat, i per reivindicar en primera persona el seu dret a la diferència i a la igualtat, lluitant contra les discriminacions.

També donem impuls i difusió a altres iniciatives en què participen persones grans i que tenen per objectiu, també, lluitar contra els estereotips relacionats amb elles. Algunes iniciatives destacades són:

 • Els curtmetratges Ellas sí que saben i Las joyas de la corona, fets per les persones usuàries del Casal de Gent Gran Can Novell (les Corts).
 • El grup de cineastes grans d’ESA Produccions de l’Espai de Gent Gran de Sant Antoni han fet un curtmetratge, amb el suport del Consell Assessor de la Gent Gran, sobre el Document de drets i llibertats de les persones grans amb dependència.
 • L’obra de teatre Bon tracte en tot moment, promoguda per la Comissió de Treball dels Grups de Teatre de la Gent Gran del Districte de Sarrià-Sant Gervasi.
 • El muntatge Les persones grans a les grans pantalles.

Finalment, diversos agents i entitats, amb el suport del departament de Promoció de la Gent Gran de l’Ajuntament de Barcelona, ofereixen regularment formació adreçada a professionals de serveis i equipaments que atenen persones grans o en situació de dependència. Alguns exemples són els següents:

 

Fem front a la soledat no volguda

A Barcelona creix el nombre de persones grans que viuen soles, i combatre la soledat no volguda és una prioritat per evitar l’aïllament i l'exclusió social dels qui la pateixen. Alguns dels programes que s’estan impulsant des de l’Ajuntament de Barcelona, les entitats i la mateixa comunitat als barris són:

 • El projecte comunitari Radars, on participen persones voluntàries, entitats, comerços i el mateix Ajuntament, amb l’objectiu que les persones grans que viuen soles es puguin quedar a casa amb la complicitat del seu entorn.
 • VinclesBCN, un projecte d’innovació social que crea xarxes personals de confiança amb el suport de la tecnologia digital.
 • El programa "Baixem al carrer", centrat en les persones grans que troben barreres arquitectòniques a l’hora de sortir de casa o, també, aquelles que pateixen dificultats de mobilitat dins el barri.

Per una ciutat amigable

Construir una ciutat amigable significa fer una ciutat més amable amb tots els col·lectius que l’habiten, incloent-hi les persones grans. Això es tradueix en una ciutat més accessible, amb serveis públics centrats en la persona i on es fomenti el tracte cordial i lliure de discriminacions des de l’apoderament de les persones grans.

Barcelona, membre de la Xarxa Internacional de Ciutats Amigables de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) des del 2011, promou que les persones grans, en la seva diversitat, visquin amb seguretat, mantinguin la seva salut i articipin plenament en la societat.

Cuidem la persona que cuida

A banda de posar el focus en la persona maltractada o en els factors de risc per ser-ho, també és important posar l’atenció en la persona cuidadora per promoure el bon tracte i preveure el maltractament. Algunes de les iniciatives destacades són:

 • El programa Respir Plus, que facilita que les persones grans amb dependència puguin estar temporalment en un centre residencial privat per a gent gran, i així donar suport a les famílies que cuiden persones grans amb dependència perquè puguin disposar de temps quan el ecessitin.
 • Els Grups de suport a familiars i cuidadors, com el de la fundació ACE, que tenen com a objectiu facilitar espais de trobada i relació entre persones que tenen una situació similar: cuidar persones dependents.
 • La Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores, integrada per entitats de persones afectades per algun tipus de malaltia i els seus familiars, així com per institucions de la ciutat.
 • La Colla Cuidadora, un espai de trobada per a cuidadors i cuidadores per compartir neguits, alegries i establir lligams de suport mutu.

Tornar a dalt
Tornar a l'inici

Com promoure el bon tracte