Entrevista a Susanna Descals, tècnica de gent gran del districte de Sant Andreu durant 10 anys

Missatge d'error

Notice: Undefined index: environment in include_once() (line 618 of /var/www/apps/app0170/www/personesgrans/sites/default/settings.php).

25/11/2022 - 14:28

CAGG. Entrevista a Susanna Descals, tècnica municipal del districte de Sant Andreu durant 10 anys

Hola Susanna,

Has estat més de deu anys sent la tècnica municipal de gent gran del Districte de Sant Andreu, on has estat responsable del Consell de Gent Gran del Districte, i per aquest motiu membre també del Consell Assessor de la Gent Gran de Barcelona.

Com valores l’evolució d’aquests dos consells i la relació entre ells?

La meva valoració dels dos consells és positiva.  La interrelació dels dos consells és necessària i fonamental. I durant aquests anys s’està assolint aquest objectiu.

Tot el que anem treballant a nivell de territori i districte, ha d’arribar a ciutat; i el que es proposi des de ciutat s’ha de treballar als barris. La comunicació ha de ser fluida, bidireccional i sempre de forma constructiva. D’aquesta manera les persones grans i les seves veus són representades i visibles, que per mi és el més important.

I fer un pas més, anar més enllà de les persones grans conegudes, que les cuidem molt eh? Hem d’arribar a persones grans que no coneixem, les que són usuàries de l’oferta cultural dels equipaments, de les activitats dels casals de la gent gran, de les biblioteques… De persones grans n’hi ha un munt.

Hem de visualitzar les persones grans referents dels barris, les que hi viuen, les que hi compren, les que passegen als barris…, més enllà de les aportacions tècniques del personal municipal (polític o tècnic) i altres del tercer sector o privat.  Són els nostres referents!

Hem de sortir de la nostra zona de confort i arriscar-nos, i potser anar més a poc a poc en els processos participatius per fer ciments de participació real, i arribarem més lluny. Segur.

Què en destacaries i cap a on creus que haurien d’avançar?

Darrerament una de les propostes que m’ha satisfet més del Consell Assessor de la Gent Gran és visualitzar i compartir bones pràctiques i projectes dels districtes. El Consell Assessor s’hi ha compromès i ho està assolint.

La proximitat als barris és la clau.

S’han d’aprofitar els espais de treball que existeixen als barris: taules comunitàries, taules de gent gran del districte o dels barris, taules de salut, taules de memòria històrica, consells de barri, per exemple…, hi ha un munt d’espais, i no crear espais nous, quan aquests que ja estan definits als barris ja funcionen.

Si les persones grans s’esgoten i no assisteixen, no ho estem fent bé.

Hem de ser autocrítics.

S’ha d’incorporar la mirada transversal en els processos d’espais de treball per garantir la participació de les persones grans en qualsevol espai dels barris. S’ha de ser-hi als barris!

Quins punts forts destaques de la participació de les persones grans a nivell dels districtes i de la ciutat, i com creus que podem potenciar i ampliar aquesta participació, per part dels tècnics i de les pròpies persones grans?

Hauríem de fer una bona diagnosi del que fem als districtes i als barris adreçat a les persones grans, i posar també al centre la tasca dels equipaments de proximitat i els equips professionals (casals de gent gran, casals de barri, centres cívics, biblioteques). Aquí hem d’implicar tot el personal tècnic.

També proposo, perquè hi crec molt, que hem de generar més espais intergeneracionals d’intercanvi, d’experiències de vida i del treball emocional i dels records… Les persones grans són els nostres referents, tant amb infants com amb joves i adolescents.

Perquè quan parlem de participació de les persones grans no nomes són les persones grans d’ara… som totes, doncs nosaltres també serem grans i els nostres fills també ho seran. Per tant els hem d’escoltar i aprendre, els hem d’acompanyar i sempre, sempre respectar i evitar qualsevol tipus de discriminació per edat.

Com engrescaries més persones grans a participar als òrgans de participació dels districtes i al CAGG, i en espais de participació oberta com la Convenció Les veus de les persones grans?

Informant i explicant aquests òrgans de participació en qualsevol espai de participació i de treball dels barris.

Per exemple, per què no s’incorpora com a punt d’informació als consells de barri la Convenció de les veus de les persones grans? I que siguin les persones grans referents dels barris que ho expliquin. Empoderem les persones grans! Perquè als consells de barri assisteix moltíssima gent  que molt probablement no coneix que és el Consell Assessor de la Gent Gran ni les Veus de les persones grans.

Fer entrevistes a persones grans i penjar-les a les webs dels districtes. I implicar als departaments de comunicació dels districtes a donar a conèixer els espais de participació regulats de persones grans. Bé, són exemples.

No només hauria de ser direccional del Consell de Gent Gran del districte al Consell Assessor de la Gent Gran. Anar més enllà! Fer un pas més.

Com deia abans, aprofitar qualsevol espai de treball que ja funciona o que ja està establert al barri, i ampliar la mirada de treball.

Moltes gràcies