Barcelona participa a una trobada europea sobre els reptes de l’envelliment

Barcelona participa a una trobada europea sobre els reptes de l’envelliment

25/11/2020 - 10:18

Del 30 de novembre al 4 de desembre es presentaran les estratègies d'èxit de vuit ciutats a Europa davant l'envelliment de la població.

Del 30 de novembre al 4 de desembre es presentaran les estratègies d'èxit de vuit ciutats a Europa davant l'envelliment de la població.

L’Ajuntament de Barcelona participarà a una trobada virtual amb set ciutats europees més, on es posaran en comú reptes i polítiques per fer front a l’envelliment de la població. Del 30 de novembre al  4 de desembre  es compartiran respostes polítiques inspiradores davant l’envelliment i es promourà l’intercanvi i l’aprenentatge mutu.

Barcelona exposarà experiències d’èxit com les superilles socials, el projecte Vincles o algunes de les estratègies impulsades davant l’emergència social i sanitària que ha plantejat la covid-19. El Consell Assessor de la Gent Gran (CAGG), per la seva banda, també participarà amb bones pràctiques i propostes. Per registrar-se en aquesta sessió cal fer-ho aquí.

La setmana de conferències està impulsada en el marc del projecte europeu ACPA (Adapting European Cities to Population Ageing) i co-organitzada per d’Eurocities, AGE Platform Europe i l’Organització Mundial de la Salut. Consisteix en un esdeveniment d’inici, amb diversos oradors i experts en la matèria, inclos el vicepresident de la Comissió Europea i comissari de Democràcia i Demografia Dubravka Šuica, i posteriorment sis mini sessions sobre les àrees d’estudi dels casos estudiats pel projecte, inclòs el de Barcelona.

Les estratègies de vuit ciutats europees

En el marc d’aquesta trobada es presentarà l’informe amb els resultats del projecte ACPA,  centrat en els reptes polítics i les solucions efectives desenvolupades per les ciutats europees per fer front a l’envelliment de la població. A través del projecte s’ha investigat l’eficàcia de les polítiques en vuit casos per fer possible ciutats adaptades a la gent gran.

D’altra banda, la Comissió Europea presenta a finals d’any el Green Paper on Ageing, un document centrat sobretot en la covid-19 i també, en termes més generals, com treballar l’envelliment. Durant la trobada, Eurocities farà propostes per aquest document que s’aprovarà al 2021 i serà la referència per a la UE.