Política de despesa d'Òrgans de govern

                                                                      

Si vols saber més sobre aquesta política consulta el següent enllaç web:

Acció de Govern
Consell Municipal
Relacions internacionals