Política de despesa de Cultura

                                        

Si vols saber més sobre aquesta política consulta el següent enllaç web:

Àrea de Drets de Ciutadania, Transparència i Participació
Barcelona Cultura
Institut de Cultura de Barcelona
Centres cívics
Biblioteques de Barcelona