Pressupostos.Any 2019

Pressupostos.Any 2019

En no haver-se aprovat un pressupost per a l'any 2019 s'ha prorrogat per aquest exercici el pressupost de l'any 2018.