You are here

Aquest àmbit està delimitat entre els carrers del Monestir, de Palomar, de Gran de Sant Andreu i l’avinguda de Santa Coloma.

La transformació final d’aquest àmbit esdevindrà un conjunt urbà que es vertebri amb el seu entorn en els àmbits consolidats i en aquells que encara s’han de desenvolupar, revitalitzarà tot el sector i donarà continuïtat a l’itinerari entre el centre de Sant Andreu i la Trinitat Vella.

La gestió de l’Institut Municipal d’Urbanisme ha permès adequar solars i el seu entorn per construir noves edificacions i nous usos residencials, on ja s’han construït més de dos-cents seixanta habitatges protegits. També s’han generat nous espais lliures i sòl per a equipaments.

Actualment:

  • Obres d’urbanització del parc d'Antoni Santiburcio i en concret a l’interior d’illa definit pels carrers de Palomar, Gran de Sant Andreu i els passeigs de Santa Coloma i de Torras i Bages.
  • Implementació de la fase 1 de la Xarxa d’Infraestructura Pneumàtica RPRSU.
  • La rambla dels equipaments que defineix el recorregut entre el passeig de Santa Coloma i el carrer Palomar a l’altra illa de les Casernes (situada entre Torres i Bages i Fernando Pessoa).
  • Adequació de nous solars obtinguts per a la construcció de 200 habitatges dotacionals.