You are here

Tot llest per la renovació dels carrers i les zones verdes de l'entorn del Camp Nou

Urbanisme. La previsió és que les primeres obres puguin iniciar-se durant el primer semestre de 2020, que afectarà més de 111.000 metres quadrats d’espai públic.

La Comissió de Govern aprova definitivament el projecte d’urbanització dels vials i espais públics del voltant de l’estadi, que dona continuïtat a l'MPGM aprovada el mandat passat per fer possible l'Espai Barça. Així, durant el primer semestre del 2020 està previst que comenci la urbanització dels entorns de l’estadi, que afectarà més de 111.000 metres quadrats d’espai públic i tindrà una inversió de 28 milions d’euros més IVA, una inversió que anirà a càrrec del club.

El Govern municipal va treballar el nou planejament amb el club i el veïnat i entitats de l’entorn perquè tingués el màxim interès públic i consens possible. Des de la seva aprovació definitiva, al maig de 2018, s’ha anat progressant amb els documents que se’n deriven. Actualment, està en tràmit la reparcel·lació urbanística dels terrenys inclosos en l’MPGM. I ara s’ha donat la llum verda final al projecte d’urbanització que inclou les intervencions que es faran en els carrers i espais lliures. Els carrers que es renovaran són Arístides Maillol, Joan XXIII, Gregorio Marañón, Menéndez Pelayo, Cardenal Reig, Elisabeth Eldenbenz i Travessera de les Corts.

L’àmbit a reurbanitzar té una superfície de 111.046,74 m2, i s’hi invertirà 28 milions d’euros + IVA, que aniran a càrrec íntegrament del FC Barcelona. El conjunt de les actuacions permetran crear un gran espai obert al voltant de l’estadi, eliminar la tanca exterior i els desnivells que hi ha ara i renovar i ampliar els carrers de l’entorn per reordenar l’accés rodat i de vianants.

Un recinte permeable i integrat al barri

El recinte, doncs, s’integrarà en el barri de la Maternitat i de Sant Ramon i serà permeable, amb nous espais privats oberts a l’ús públic sense tancaments que mantindran una continuïtat amb la resta d’espais públics, vials i verds que l’envolten i que fan front al Camp Nou i l’actual Palau Blaugrana i als terrenys on s’ubicava el Miniestadi.

Amb aquest objectiu, tot el sòl lliure d’edificació de propietat privada que dona front al carrer d’Arístides Maillol, entre la Travessera de les Corts i el carrer de Cardenal Reig, serà d’ús públic i s’urbanitzarà adequadament perquè esdevingui un nou àmbit obert a la ciutadania i amb una activitat urbana sostinguda més enllà dels esdeveniments esportius.

Així, el projecte preveu ajustar el traçat del carrer d’Arístides Maillol i ampliar l’espai públic que l’acompanya per connectar millor les instal·lacions. Alhora, es millora la secció del carrer d’Elisabeth Eidenbenz (antic carrer de la Maternitat), tot mantenint l’arbrat actual, i es facilita la relació i el recorregut cívic amb l’avinguda Joan XXIII i la Diagonal.

La secció del carrer de Joan XXIII passarà a tenir tres carrils i carril bici. També s’actuarà sobre els carrers Cardenal Reig, Gregorio Marañón, Menéndez Pelayo i Travessera de les Corts (només la vorera del costat Camp Nou).

Nous carrils bici i més espai verd

En totes les intervencions, es reordenarà i millorarà l’accés rodat i de vianants, i les voreres perimetrals de les instal·lacions esportives augmentaran la seva amplada. A més, s’aprofitarà per implantar la xarxa de carril bici a tots aquests vials. I creixerà el verd a tot el sector, amb noves zones verdes al carrer Arístides Maillol que connectaran els edificis residencials i el Nou Palau Blaugrana, i una zona verda al voltant de la Masia que incorporarà la rambla de pins de l’avinguda Joan XXIII, els límits del tanatori de les Corts i la Universitat de Barcelona.

El projecte l’ha impulsat el club en col·laboració amb l’Ajuntament. Per tant, els criteris d’urbanització seguiran els que s’apliquen en les intervencions municipals pel que fa a elements com les vorades, els escocells, el paviment general de panot i de les voreres i l’enllumenat.

Calendari i propers passos

La previsió és que les primeres obres puguin iniciar-se durant el primer semestre de 2020. Es començaria pel carrer Menéndez Pelayo, en el tram comprès entre Martí Franquès i Joan XXIII, i posteriorment s’anirien executant la resta de vials.

Paral·lelament, el Club i l’Ajuntament seguiran treballant en la resta d’elements de la transformació. L’MPGM inclou canvis importants que caldrà anar desenvolupant, com són el soterrament de tot l’aparcament actual en superfície per mitigar l’impacte en la mobilitat en dies de partit; la renovació del Camp Nou i la construcció del Nou Palau Blaugrana, i la construcció de tres noves edificacions terciàries a l’entorn de la cruïlla d’Arístides Maillol i Joan XXIII i d’una quarta de serveis del club a Travessera de les Corts amb Arístides Maillol.