Política de despesa d'Administració financera i tributària

                                                            

Si vols saber més sobre aquesta política consulta el següent enllaç web:

Àrea de Treball, Economia i Planificació Estratègica

Estratègia i Finances

Institut Municipal d’Hisenda