Què és el B-MINCOME?

Alt

El B-MINCOME és un projecte pilot de lluita contra la pobresa i la desigualtat en zones desafavorides de Barcelona. El projecte consisteix a testar l’eficiència i l’eficàcia de combinar un ajut econòmic, en la forma de suport municipal d’inclusió (SMI), amb polítiques socials actives en l’àrea de l’Eix Besòs, concretament als barris de Ciutat Meridiana, Vallbona, Torre Baró, Roquetes, Trinitat Nova, Trinitat Vella, Baró de Viver, Bon Pastor, Verneda - La Pau i Besòs-Maresme. Té una durada de dos anys: del setembre del 2017 al desembre del 2019.

Es tracta d’un projecte innovador que preveu invertir directament en les persones i buscar, alhora, una millora dels seus entorns locals immediats, els seus barris i districtes. És per això que combina la percepció d’un ajut econòmic amb quatre tipus de polítiques actives d’inserció sociolaboral en els àmbits següents: formació i ocupació, economia social, ajuts al lloguer d’habitacions i foment de la participació comunitària. Totes les actuacions estan codissenyades i coexecutades en col·laboració amb els diversos socis del projecte i el teixit social del territori.

El nom del B-MINCOME fa referència al d’una altra experiència, la del Mincome, un conegut projecte de renda garantida dut a terme a la fi dels anys setanta a Manitoba, Canadà. El propòsit d’aquest projecte era avaluar l’impacte social d’un ingrés anual garantit i incondicional, però finalment un gir conservador del govern i les polítiques d’austeritat el van desmantellar.

Zones de Barcelona que opten a l'ajuda econòmica B-MINCOME

OBJECTIUS

Alt

El B-MINCOME és un pla pilot que vol pal·liar la situació de vulnerabilitat de 1.000 unitats de convivència dels barris del Besòs i analitzar durant dos anys quina és la manera més eficaç de reduir desigualtats i evitar la reproducció de la pobresa. Els objectius del projecte són els següents:

Ajudes socials Barcelona

Testar l’aportació d’un futur suport municipal d’inclusió  per garantir que totes les persones residents a la ciutat de Barcelona disposin d’uns ingressos mínims per tenir una vida digna, que ampliïn la seva llibertat i capacitat per prendre decisions i, d’aquesta manera, les ajudi a crear estratègies pròpies per sortir de la situació de pobresa i abandonar la seva dependència de recursos públics o privats per cobrir les seves necessitats bàsiques.

Inclusió social a Barcelona

Analitzar la combinació del suport municipal d’inclusió amb diverses polítiques actives amb la finalitat de millorar l’eficàcia (els resultats assolits) de la lluita contra la pobresa, així com l’eficiència (la reducció de costos) dels serveis de benestar i d’inclusió social. L’objectiu, doncs, és reduir les taxes de pobresa i alhora mesurar el retorn econòmic i social de la renda i de les polítiques aplicades.

Ajudes socials Ajuntament de Barcelona

Comprovar l’impacte del projecte sobre alguns dels àmbits més importants de la vida de les persones: treball, família, salut, benestar subjectiu, educació i dinamització dels vincles comunitaris.

Ajudes econòmiques a Barcelona

Crear un ecosistema innovador de polítiques públiques amb l’orientació d’abandonar la perspectiva paternalista i assistencialista  d’algunes polítiques socials que no posen al centre els drets socials de les persones en situació de pobresa. Un element clau serà la integració de diversos serveis i polítiques públiques de lluita contra la pobresa i l’exclusió social al territori.

Catalan