CARACTERÍSTIQUES POBLACIÓ

undertext

Les persones participants del projecte han de reunir totes les característiques següents:

Requisits per a participar en les ajudes del B-MINCOME

Tots els membres de la llar han de estar empadronats a Barcelona des del 30 de juny de 2015, residir en un dels barris de L'Eix Besòs (Besòs-Maresme, Verneda - La Pau, Bon Pastor, Baró de Viver, Trinitat Vella, Trinitat Nova, Roquetes, Vallbona, Torre Baró i Ciutat Meridiana) i comprometre's a residir-hi d'octubre del 2017 a setembre del 2019.

Cal ser usuari/ària amb expedient obert a Serveis Socials o haver demanat i complert els requisits de l’ajut per a infants i/o adolescents de 0 a 16 anys del 2017, o participar del programa Làbora o haver-hi participat els darrers 12 mesos, o ser usuari/ària del Servei d’Inserció Social (SIS).

Cal acceptar voluntàriament les condicions de prestació de l’ajut, acceptar el seguiment que recava informació de les llars, consentir la monitorització per fer estudis anònims d’avaluació, comprometre’s a informar dels ingressos addicionals que es puguin obtenir, i consentir a instal·lar en el telèfon mòbil una aplicació per gestionar la informació, els pagaments i les activitats associades al projecte. 

Al menys un membre de la llar ha de tenir de 25 a 60 anys el 31 de juliol de 2017.

Hi ha d’haver una convivència efectiva de tots els membres de la llar al llarg de tot el projecte.

Catalan