Pressupostos inicials i liquidats de les entitats públiques empesarials (EPEs)