Funcionament i àmbit d'actuació

Com funciona el Programa

Model i metodologia d’intervenció

La metodologia d’intervenció que du a terme el Programa Làbora és la del model per competències. Un model que posa al centre del procés d’orientació al/la participant amb l’objectiu de rescatar tot el seu capital competencial i fer aflorar tots els seus coneixements, capacitats, habilitats, destreses i comportaments laborals que ha adquirit al llarg del seu bagatge vital i posar-los en joc en l’àmbit laboral. El model facilita que la persona identifiqui, transfereixi i experimenti capital competencial d’un àmbit a un altre, el que beneficia a persones amb trajectòries laborals curtes i/o molt intermitents.

Circuit d’Intervenció

Àmbit d’actuació

El projecte té com àrea d’actuació tota la ciutat de Barcelona, pel que fa a les persones participants derivades, i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, pel que fa a empreses i entitats col·laboradores en el Programa