banner-text Logo Urban Innovative Actions enllaços Logo Unión Europea

“El B-MINCOME és un projecte pilot de lluita contra la pobresa i la desigualtat a zones desafavorides de Barcelona, que s’acull dins el programa Urban Innovative Actions de la UE. El projecte tracta de testejar l’eficiència i l’eficàcia de combinar un ajut econòmic en la forma d’un Suport Municipal d’Inclusió amb polítiques actives sociolaborals a deu barris de l’Eix Besòs de Barcelona.”

COM FUNCIONA?

Alt

El B-MINCOME desenvolupa una política integral per tal de combatre la pobresa i l’exclusió social. Això representa la combinació d’una política pública passiva (en forma d’un Suport Municipal d’Inclusió o ajut econòmic), amb quatre polítiques actives sociolaborals.

1

Suport Municipal d'Inclusió

Ajuda econòmica ajuntament de Barcelona

Un ajut econòmic que complementi els ingressos de les persones participants.

2

Quatre polítiques públiques actives:

Ajudes laborals

Un pla combinat de formació i ocupació en projectes de coproducció

Ajudes socials

Accions per fomentar l’economia social i cooperativa

Ajudes pel lloguer

Ajuts a l’habitatge per rehabilitar i poder llogar habitacions

Ajudes d'emergència social

Programa de participació en xarxes comunitàries

SOCIS COL·LABORADORS

Alt

The young foundation

Universitat Politècnica de Barcelona
Universitat Autònoma de Barcelona
Nov Act

ivàlua

Catalan