COM FUNCIONA?

undertext

El B-MINCOME desplega una política integral per tal de combatre la pobresa i l’exclusió social. Això representa la combinació d’una política pública passiva (en forma d’un suport municipal d’inclusió o ajut econòmic) amb quatre polítiques actives sociolaborals (formació i ocupació, economia social, foment del lloguer d’habitacions, i participació en xarxes comunitàries). En conjunt, el B-MINCOME ha de permetre millorar la situació socioeconòmica de les llars participants.

arrow

Entre les prop de 5.000 llars potencialment participants es farà un sorteig que designarà les 1.000 llars dels grups de tractament i quines hauran de participar en polítiques actives (550 llars) i quines percebran l’ajut sense haver de participar en cap d’aquestes polítiques (450 llars).

arrow

L’Ajuntament comunicarà, a les persones que siguin participants potencials, l’oportunitat de formar part del B-MINCOME. Posteriorment, les persones participants hauran de donar el seu consentiment actiu per participar en el projecte pilot.

Catalan