Slide 6

Català
Body: 

Inclou la participació ciutadana com a part fonamental en la reflexió i la implantació.

Tipus: 
Ordre: 
6