Documentació necessària

Documentació per al Comitè d'Obres i Mobilitat

Petició d'assistència al Comitè d'Obres i Mobilitat (COM) - Enllaç a la Seu electrònica

*Si la descàrrega del document no us funciona automàticament, proveu amb el botó dret del ratolí l'opció "Obrir enllaç en pestanya nova"

 

Documentació complementària - Normativa

Normativa gràfica municipal

Ordenança municipal dels usos del paisatge urbà

Ordenança general del Medi Ambient Urbà. Títol III. Contaminació acústica

Reglament d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn (Generalitat de Catalunya)

Protocol de tramitació de projectes - Juny 2017. Protocol de tramitació dels projectes i seguiment de les obres ordinàries d'infraestructures i/o elements d'urbanització, conservació i millora, i projectes d'urbanització.

Versió anterior - Octubre 2013 (per a projectes anteriors a agost de 2017)

Protocol de tramitació de projectes - Annexos

Protocol de tramitació de projectes d'edificació - Districtes

Manual de bastides i accessibiliat

Manual de qualitat de les obres

Manual de qualitat de les obres - Annexos

Manual de qualitat de les obres - Decret

Guia d'ambientalització de les obres. Guia per a l'ambientalització de l'execució d'obres

Guia d'ambientalització de les obres. Manual Bàsic per a l'el·laboració de la memòria ambiental

Criteris dels treballs de pavimentació i fressat

Decret d'aprovació de la instrucció relativa a l'auscultació

Instrucció relativa a l'auscultació de les obres de promoció municipal

Manual bàsic per a l'el·laboració del pla d'auscultació

Decret d'aprovació de la instrucció relativa a elements urbans

Instrucció relativa als elements urbans de la ciutat de Barcelona

 

Documentació complementària - Guàrdia urbana

Manual de senyalització per obres a les vies urbanes (part 1)

Manual de senyalització per obres a les vies urbanes (part 2)

Manual de senyalització per obres a les vies urbanes (part 3)

Manual de senyalització per obres a les vies urbanes (part 4)

Manual de senyalització per obres a les vies urbanes (part 5)

Manual de senyalització per obres a les vies urbanes (part 6)

Manual de senyalització per obres a les vies urbanes (part 7)

Manual de senyalització per obres a les vies urbanes (part 8)

Manual de senyalització per obres a les vies urbanes (part 9)

Manual de senyalització per obres a les vies urbanes (part 10)

Manual de senyalització per obres a les vies urbanes (part 11)

Manual de senyalització per obres a les vies urbanes (part 12)

Manual de senyalització per obres a les vies urbanes (part 13)

Manual de senyalització per obres a les vies urbanes (part 14)

Manual de senyalització per obres a les vies urbanes (part 15)

Manual de senyalització per obres a les vies urbanes (part 16)

Manual de senyalització per obres a les vies urbanes (part 17)

Condicions per a la realització de treballs a la vorera

Procediment de retirada de vehicles afectats per senyalització excepcional

 

Documentació complementària - Mobilitat

Aranya trànsit 2007

Plànol de l'Autoritat Metropolitana del Transport (ATM)

 

Documentació complementària - Parcs i Jardins

Manual de senyalització per als espais verds públics de Barcelona. Manual Gràfic

Manual de senyalització per als espais verds públics de Barcelona. Manual Industrial

Plec de Prescripcions Tècniques per al Disseny, Execució i Recepció de les Àrees de Joc Infantil

Protecció d'elements vegetals durant la realització d'obres

 

Documentació complementària - Obres puntuals (pavimentacions)

Taula de criteris per a afectacions inferiors a 48 hores

Documentació a presentar per treballs d'aglomerat

 

Enllaços

Portal de Plecs de Prescripcions Tècniques. Ajuntament de Barcelona

Afectacions a la ciutat de Barcelona

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB)

Plànol de la ciutat de Barcelona

Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. Ajuntament de Barcelona

Estat i càmeres del trànsit a Barcelona

Geoportal