Resolucions denegatòries a sol·licituds d’accés a la informació pública

Recull de resolucions que deneguen, o estimen parcialment, sol·licituds d’accés a la informació pública formulades durant els darrers cinc anys a l’Ajuntament de Barcelona i les seves entitats dependents. Se n’han ocultat les dades de caràcter identificatiu.

Podeu consultar la informació estadística sobre les diferents tipologies de resolució en aquesta pàgina.