Mapa del soroll

Mapa estratègic de soroll

El mapa de soroll representa gràficament sobre plànol els nivells sonors per tram de carrer, per tant, és una eina que permet conèixer la situació acústica de la ciutat. A nivell europeu se segueixen les mateixes pautes per a la seva elaboració. Així per exemple, els nivells sonors s'indiquen amb quatre índexs diferents en funció de la franja horària: Ld (període diürn, de 7h a 21h), Le (període vespre, de 21h a 23h), Ln (període nocturn, de 23h a 7h) i Lden (nivell equivalent ponderat dia-vespre-nit).

Documentació i enllaços: