Slide 2

Català
Body: 

...crea una xarxa d'eixos verds i places que s'estenen per tota la ciutat. L'objectiu és que a l'Eixample, tots els veïns tinguin un eix verd o una plaça a menys de 200 metres.

Tipus: 
Ordre: 
2