Associacions de Persones Consumidores

En aquesta pàgina podeu trobar una relació de les associacions i cooperatives de persones consumidores de la ciutat, que estàn inscrites al registre d’associacions de l’Agència Catalana de Consum de la Generalitat de Catalunya o al de l’Institut Nacional de Consum.

  • AICEC-ADICAE, Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya

Associació sense ànim de lucre especialitzada en la defensa dels drets de les persones consumidores font els abusos de Bancs, Caixes i Assegurances.

http://aicec-adicae.org/ 

https://www.adicae.net/

 

  • CUS, SALUT, CONSUM I ALIMENTACIÓ

La Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat, Salut, Consum i Alimentació és una associació de defensa dels drets de les persones consumidores. Està especialitzada en la formació, informació i divulgació de temes de salut, consum i alimentació. Altres temes què també tracten són el sector sòcio-sanitari i social i el medi ambient, especialment relacionat amb la salut.  

www.cus-usuaris.org

 

  • ORGANITZACIÓ DE CONSUMIDORS I USUARIS DE CATALUNYA

És una associació privada sense afany de lucre, democràtica i independent, que des de 1978 assumeix les funcions de defensar, educar, difondre, promoure i representar els drets del conjunt de les persones consumidores i isuàries de Catalunya.

www.ocuc.cat

 

  • UNIÓ DE CONSUMIDORS DE CATALUNYA-UCC

Defensen els drets de les persones consumidores oferint un servei d’assessorament integral sobre consum via telèfon, presencialment, per e-mail i el xat web. 

A més, posen a l’abast el servei d’informació i mediació vers les empreses implicades en les reclamacions dels nostres associats. 

www.consumidors.or

  • ASSOCIACIÓ DE CONSUMIDORS DE MITJANS AUDIOVISUALS DE CATALUNYA

Promou l'alfabetització mediàtica, l'ús segur i responsable d'internet i les TIC, així com la qualitat dels continguts d'internet, televisió, cinema i videojocs.

www.consumidorsaudiovisuals.cat

 

  • FACUA CATALUNYA

És una organitzacío no gubernamental, sense ànim de lucre, dedicada a la defensa dels drets dels consumidors. Independent de governs, partits politics, confessions religioses i interessos empresarials.

www.facua.org/catalunya

www.facua.cat

 

  • FEDERACIÓ UNAE CATALUNYA, Federació Unió Cívica de Consumidors i Mestresses de casa de Catalunya-UNAE

Té per finalitat la defensa i protecció de les persones consumidores i usuàries, mitjançant l’assessorament, les mediacions, la gestió de reclamacions davant les controvèrsies produïdes amb les empreses de productes i serveis, i la canalització de queixes, denúncies i de sol·licituds d’arbitratge en consum. També, realitzen activitats de formació, educació i sensibilització en matèria de consum (com tallers, xerrades informatives, campanyes informatives en establiments comercials, entrevistes en mitjans de comunicació, estudis de consum, etc) i presenten serveis de consum, i assessorament jurídic de consum a Administracions

www.unae.cat 

 

  • ASUFIN.CAT, Associació d’Usuaris Financers de Catalunya

ASUFIN Catalunya és una associació sense ànim de lucre especialitzada en la protecció dels usuaris financers. Proporcionen eines per defensar els seus drets, tant en la prevenció, mitjançant programes d'educació financera i digital, com en la resolució de conflictes - judicial o extrajudicialmente-. ASUFIN Catalunya compta amb l'experiència de més de 10 anys per proporcionar assessorament jurídic i financer especialitzat als consumidors bancaris.

ASUFIN Catalunya col·labora amb l'associació estatal ASUFIN (fundada el 2009).

www.asufin.cat