Participació

El programa superilles és du a terme amb la implicació de veïns i veïnes, entitats i col·lectius, així com experts i personals de l’Ajuntament. La participació és oberta a totes les persones interessades a través de trobades i activitats amb incidència a diversos nivells:

  • Nivell de barri / nivell de ciutat: en primer lloc amb les contribucions de les entitats locals i de veïns i veïnes, però també amb les de les organitzacions de la ciutat expertes en diferents temàtiques, que poden enriquir el projecte. Aquest nivell es va començar a treballar a les sessions de PAD/PAM.
  • Participació en la definició de la proposta / implicació en les accions: tant amb aportacions sobre com volem que siguin les superilles com amb actuacions concretes sobre el terreny.

El procés participatiu compta amb tallers pràctics oberts a veïns i veïnes, a entitats i a totes les persones interessades, així com un grup impulsor a cada zona format per representants d’entitats i de l’Ajuntament, que actua com a motor permanent.

Saber-ne més