Resolt el concurs per substituir l’urbanisme tàctic de Sant Antoni

Urbanisme i infraestructures. La proposta inclou el disseny dels àmbits Comte Borrell - Parlament i Rocafort-Tamarit.

La proposta, que servirà de base per als projectes finals, inclou la urbanització definitiva de les cruïlles de Comte Borrell - Parlament i Rocafort-Tamarit. Les obres del primer àmbit començaran el 2026.

Aquesta actuació renovarà 13.400 metres quadrats d’espai públic, que inclouen cinc trams de carrer (tres trams del carrer del Comte de Borrell, entre l’avinguda del Paral·lel i el carrer de Manso, i dos del carrer del Parlament, entre el carrer de Viladomat i la ronda de Sant Pau) i la plaça situada a la confluència dels carrers del Comte Borrell i Parlament.

Les setmanes vinents s’adjudicarà la redacció dels avantprojectes per fer definitiva la urbanització dels carrers del Comte Borrell i Parlament i la plaça que hi ha a la confluència.

En el procés, fins al projecte definitiu, hi participaran veïns i veïnes.