Acreditació ACTIC

L'ACTIC (Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació) és el certificat acreditatiu de la competència digital emès per la Generalitat de Catalunya.

Per mitjà de l'ACTIC, la persona titular pot acreditar, davant qualsevol instància pública o privada, les seves competències en tecnologies de la informació i la comunicació.

Molts dels cursos que s'ofereixen a les biblioteques es basen en competències ACTIC.

Per obtenir el certificat cal fer una prova d'avaluació automatitzada en un centre col·laborador. Un cop acabada, el sistema mostrarà el resultat ("apte/a" o "no apte/a"). Per participar-hi cal ser més gran de 16 anys en el moment de realitzar-la i pagar la taxa establerta legalment. Trobareu informació sobre el procediment per obtenir l'acreditació al portal de l'ACTIC.

Les biblioteques que són centres col·laboradors ACTIC i posen a la vostra disposició les seves instal·lacions i els seus recursos per fer la prova d'avaluació són:

Biblioteca Ignasi Iglésias - Can Fabra

 

.