Carnet de biblioteques

El carnet es pot sol·licitar des del web

El carnet és vàlid per a totes les biblioteques públiques de Barcelona i, des de fa un temps, també és vàlid per a la resta de biblioteques públiques de Catalunya. Amb el carnet, gratuït, personal i intransferible, podreu fer ús dels diversos serveis, com ara el préstec, la lectura a domicili, l'accés a internet i a la xarxa Wi-Fi, la consulta de fons especialitzats, la participació als clubs de lectura o els cursos específics que es fan als espais multimèdia. Els duplicats tenen un cost d' 1 euro.

Des de fa anys, el carnet també ofereix descomptes a entitats que promouen activitats i serveis culturals a la ciutat de Barcelona i arreu del territori català, i que es poden consultar al fullet anual.

El carnet es pot sol·licitar des del web, només cal emplenar el formulari, indicar a quina biblioteca el voleu recollir, i enviar-lo. Feu-vos el carnet

L’acreditació com a usuari registrat a les biblioteques es pot fer bé a través de l’aplicació per a mòbils Biblioteques XBM o bé amb la presentació del carnet físic. 

El carnet caduca un cop transcorreguts 5 anys sense utilitzar-lo. 

A més, els titulars del carnet de Biblioteques de Barcelona poden gaudir del servei de subscripció al butlletí electrònic MésBiblioteques per tal d'obtenir informació de l'oferta de les activitats, segons els interessos escollits, que es fan a la seva biblioteca (o a les biblioteques que hagin seleccionat) i dels descomptes puntuals o especials que ofereixen les entitats amb les quals Biblioteques de Barcelona ha establert conveni.

Per fer el carnet als menors de 14 anys, és necessari presentar DNI o NIE si en tenen, i, en tot cas, sempre han de tenir l'autorització dels pares o tutors legals. Aquesta autorització habilita els menors a utilitzar tots els serveis, incloent-hi l'accés a Internet. La biblioteca mantindrà un registre amb aquestes autoritzacions. L'ús del carnet per part dels menors de 18 anys és responsabilitat dels pares o tutors legals, que n'han d'exercir el control necessari.

Les entitats, les associacions i les institucions que ho sol·licitin poden disposar d'un carnet col·lectiu expedit a nom del centre, amb la indicació de la persona responsable i de les persones autoritzades per al seu ús.