Carnet de biblioteques

El carnet es pot sol·licitar des del web

El carnet és vàlid per a totes les biblioteques públiques de Barcelona i, des de fa un temps, també és vàlid per a la resta de biblioteques públiques de Catalunya. Amb el carnet, gratuït, personal i intransferible, podreu fer ús dels diversos serveis, com ara el préstec, la lectura a domicili, l'accés a internet i a la xarxa Wi-Fi, la consulta de fons especialitzats, la participació als clubs de lectura o els cursos específics que es fan als espais multimèdia. Els duplicats tenen un cost d' 1 euro.

El carnet es pot sol·licitar des del web, només cal emplenar el formulari, indicar a quina biblioteca el voleu recollir, i enviar-lo. Feu-vos el carnet

L’acreditació com a usuari registrat a les biblioteques es pot fer bé a través de l’aplicació per a mòbils Biblioteques XBM o bé amb la presentació del carnet físic. 

El carnet caduca un cop transcorreguts 5 anys sense utilitzar-lo. 

Per fer el carnet als menors de 14 anys, és necessari presentar DNI o NIE si en tenen, i, en tot cas, sempre han de tenir l'autorització dels pares o tutors legals. Aquesta autorització habilita els menors a utilitzar tots els serveis, incloent-hi l'accés a Internet. La biblioteca mantindrà un registre amb aquestes autoritzacions. L'ús del carnet per part dels menors de 18 anys és responsabilitat dels pares o tutors legals, que n'han d'exercir el control necessari.

Les entitats, les associacions i les institucions que ho sol·licitin poden disposar d'un carnet col·lectiu expedit a nom del centre, amb la indicació de la persona responsable i de les persones autoritzades per al seu ús.

Avantatges amb el carnet de Biblioteques de Barcelona

Amb el carnet de Biblioteques, les persones usuàries poden subscriure’s al butlletí de descomptes i rebre, cada quinze dies, un correu amb una selecció de les activitats culturals del moment. També tenen a la seva disposició tot un seguit d’entitats culturals, com ara llibreries, museus, teatres, cinemes, etc. que ofereixen descomptes permanents amb el carnet de Biblioteques.