Voluntaris

Com et pots fer voluntari o voluntària de Biblioteques de Barcelona?

És necessari ser major d'edat, i per inscriure's cal adreçar-se a qualsevol biblioteca de Barcelona.

Qui pot ser voluntari o voluntària?

Pot participar al Servei de Préstec i Lectura a Domicili qualsevol persona amb ganes d'ajudar a una altra persona amb dificultats de mobilitat temporal o permanent (malalts crònics, persones en període de convalescència, persones amb discapacitats físiques, gent gran...). També es pot prestar el servei a centres de dia o residències.

Altres serveis: persones que volen ajudar a un infant amb els seus deures escolars, projectes de biblioteques amb persones immigrades, etcètera.

No es necessita cap formació específica, només cal saber llegir correctament en català i castellà.

Què ha de fer la persona voluntària?

La tasca principal del voluntari o voluntària és portar llibres, revistes, CD i vídeos de les biblioteques públiques al domicili, residència o centre de dia de la persona que sol·liciti el servei. En alguns casos, també es llegirà en veu alta a les persones sol·licitants.

En el suport als deures escolars i altres projectes és important tenir en compte algunes actituds dels infants. Cal donar suport a les seves demandes i necessitats, a l'esforç per entendre, i tenir paciència i constància.

Construir una bona relació basada en la confiança ajudarà a conèixer els interessos de les persones participants i poder fer propostes que s'hi basin.

Quina dedicació demana?

El voluntariat es fa qualsevol dia de dilluns a divendres, en horari de 10.00 a 14.00 i de 16.00 a 20.00 hores, segons disponibilitat de la persona voluntària. En el moment de la inscripció al programa, se't preguntarà sobre la teva disponibilitat horària.

Què s'ofereix als voluntaris?

· Fer de voluntari representa una experiència enriquidora.
· La persona voluntària té al seu abast materials diversos i formació al llarg del programa.
· També rep acreditació i certificació de la seva participació com a voluntari o voluntària de Biblioteques de Barcelona.
· Queda coberta pels riscos derivats de l'activitat que duu a terme com a persona voluntària i pels danys que pugui causar a tercers per raó d'aquesta activitat.
· Disposa de despeses de transport pagades derivades de l'activitat voluntària.

On tindrà lloc el voluntariat?

Les sessions de préstec o lectura a domicili tenen lloc als centres de dia, domicilis o residències de les persones que sol·liciten el Servei de Préstec i Lectura a Domicili. En el cas del voluntariat en suport als deures escolars, tindrà lloc a les biblioteques.

Què cal fer si vols ser voluntari o voluntària?

Adreçar-te a la teva biblioteca més propera. Cal omplir un fitxa d'inscripció amb les teves dades personals i disponibilitat horària. En el cas que la biblioteca no tingui projectes amb voluntaris, se us adreçarà a la biblioteca més propera que sí que en faci.