Dret d’accés a la informació pública

Dret que tenen les persones a accedir a la informació elaborada per l’administració i a la informació que aquesta té com a conseqüència de la seva activitat o de l’exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministren els altres subjectes obligats a complir amb la Llei de transparència.