Participació i relació amb la ciutadania

En aquest àmbit es recullen les qüestions relacionades amb la participació que cal destacar des del Portal de transparència, així com la informació sobre els serveis que dona el Consorci de Biblioteques de Barcelona i els canals d’atenció ciutadana.

Cartes de serveis

El Consorci de Biblioteques de Barcelona està treballant en l’elaboració de les cartes i els catàlegs de serveis, que es publicaran una vegada aprovats.

Canals d’atenció

El Consorci de Biblioteques de Barcelona posa a l’abast de la ciutadania diversos canals de comunicació, per mitjà dels quals es poden fer consultes i comunicar incidències i reclamacions sobre el funcionament dels serveis.