Participació i relació amb la ciutadania

Cartes de serveis

El Consorci de Biblioteques de Barcelona està treballant en l’elaboració de les cartes i els catàlegs de serveis, que es publicaran una vegada aprovats.

Canals d’atenció

El Consorci de Biblioteques de Barcelona posa a l’abast de la ciutadania diversos canals de comunicació, per mitjà dels quals es poden fer consultes i comunicar incidències i reclamacions sobre el funcionament dels serveis.