Educació

Les Biblioteques de Barcelona treballen amb la comunitat educativa per oferir propostes de promoció de la lectura, l’escriptura i l’expressió oral en les diverses etapes i cicles educatius, des de la primera infància fins a centres de formació de persones adultes.

educació

Estudis universitaris

Centres de formació de persones adultes