Fons especials

A més dels fons bàsics, comuns a totes les biblioteques, n'hi ha que han dedicat una atenció especial a una temàtica concreta, són els fons especialitzats, alguns dels quals són musicals.

A la biblioteca s'entén la cultura popular i tradicional com una cosa viva i no estàtica, per això, a més d'informació sobre els balls i les danses, els instruments musicals i la música tradicional, ... també hi ha cabuda a les noves manifestacions o variants de les ja existents.