Autopréstec

El desembre de 2012 va obrir les portes la Biblioteca Camp de l'Arpa-Caterina Albert, la primera biblioteca pública de la ciutat amb servei d'autopréstec. D'aleshores a ençà diverses biblioteques han anat incorporant aquesta eina que modernitza i agilitza el servei de préstec.

Amb la implementació de la tecnologia RFID, s'inicia el desplegament de màquines d'autopréstec a les Biblioteques de Barcelona. A partir d'ara totes les biblioteques que s'inaugurin disposaran d'aquest servei.

Aquest servei permet la millora del servei de préstec, ja que facilita l'autonomia dels usuaris amb un sistema segur, compacte i fiable. Des de les màquines d'autopréstec els mateixos usuaris fan la gestió del préstec i del retorn dels documents.

El servei d'autopréstec permet a l'usuari:

Endur-se documents en préstec i retornar-los
Consultar l'estat del seu compte
Renovar els préstecs
Recollir les seves reserves de documents directament a la prestatgeria de reserves

La identificació per radiofreqüència o RFID (de l'anglès Radio Frequency Identification) és una tecnologia que permet transmetre dades sense fils, a través d'ones de ràdio. Així, els xips i els lectors RFID substitueixen les tecnologies de codis de barres i permeten d'endur-se o retornar diversos documents al mateix temps en una única operació. Els dispositius, de funcionament senzill, disposen de pantalles tàctils que indiquen els passos que cal seguir en les diferents transaccions que s'hi poden fer. A més, al final de cada procés imprimeixen un rebut amb el resum de les operacions fetes.

Biblioteques de Barcelona que disposen d'aquest servei:

Ciutat Vella
Biblioteca Francesca Bonnemasion

Eixample
Biblioteca Esquerra de l'Eixample - Agustí Centelles
Biblioteca Joan Miró
Biblioteca Sagrada Família - Josep M. Ainaud de Lasarte
Biblioteca Sant  Antoni – Joan Oliver
Biblioteca Sofia Barat

Sants-Montjuïc
Biblioteca Vapor Vell

Les Corts
Biblioteca Les Corts - Miquel Llongueras
Biblioteca Montserrat Abelló

Sarrià-Sant Gervasi
Biblioteca Sant Gervasi - Joan Maragall

Gràcia
Biblioteca Jaume Fuster
Biblioteca Vila de Gràcia

Horta-Guinardó
Biblioteca Guinardó - Mercè Rodoreda
Biblioteca Horta - Can Mariner
Biblioteca Montbau - Albert Pérez Baró

Nou Baris
Biblioteca Nou Barris
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta

Sant Andreu
Biblioteca Ignasi Iglésias - Can Fabra

Sant Martí
Biblioteca Camp de l'Arpa - Caterina Albert
Biblioteca El Clot - Josep Benet
Biblioteca Gabriel García Márquez
Biblioteca Poblenou - Manuel Arranz