Gestió econòmica i administrativa

Accés a la informació de l’activitat administrativa del Consorci de Biblioteques de Barcelona que té contingut econòmic o de despesa pública: gestió pressupostària, gestió patrimonial, contractació pública, subvencions, convenis, estudis i informes.