Biblioteques amb Distintiu de garantia de qualitat ambiental

Catorze biblioteques disposen d'aquesta certificació de qualitat ambiental que atorga el Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Aquest distintiu és una ecoetiqueta específica per a biblioteques i museus que cal renovar periòdicament.

Per obtenir el distintiu, l’equipament ha de complir una sèrie de criteris bàsics centrats en l’optimització del consum de l’energia i de l'aigua, la reducció de la generació de residus i l’augment en l'ús de productes i serveis ambientalment preferibles.

Biblioteques amb aquest distintiu:

Biblioteca Barceloneta - La Fraternitat
Biblioteca Sant Antoni - Joan Oliver
Biblioteca Poble-sec - Francesc Boix
Biblioteca Francesc Candel
Biblioteca Les Corts - Miquel Llongueras 
Biblioteca Clarà
Biblioteca Collserola - Josep Miracle
Biblioteca Jaume Fuster
Biblioteca Vallcarca i els Penitents - M. Antonieta Cot
Biblioteca El Carmel - Juan Marsé
Biblioteca Horta - Can Mariner
Biblioteca Vilapicina i la Torre Llobeta
Biblioteca Trinitat Vella - José Barbero
Biblioteca Xavier Benguerel

Distintiu de garantia de qualitat ambiental