Informació i dades

Biblioteques de Barcelona, un servei de proximitat.

La xarxa de biblioteques facilita l'accés lliure de tota la ciutadania a la informació i el coneixement, i fomenta la lectura. Ho fa mitjançant la seva col·lecció i la seva programació, plural i oberta, connectada amb altres agents culturals, socials i educatius del territori. Les biblioteques són equipaments que miren al futur, amb una forta aposta per l'accés, la formació i l'ús de les noves tecnologies.

Des de la professionalitat, el personal de cada biblioteca fa una tasca d'orientació i selecció. Ofereix una atenció personalitzada en la recerca, per acompanyar els usuaris, quan no saben què busquen o no saben on buscar-ho.

Espais oberts i de qualitat

La biblioteca és un centre públic social, d'àmbit local, obert a tothom. Estimula la relació entre usuaris i la participació en les activitats. La seva carta de serveis garanteix l'accés democràtic a la informació, la transmissió de coneixements, la formació, l'educació permanent, l'autoformació i el lleure. És un espai actiu, impulsor, dinamitzador, referent cultural del territori i capaç d'adaptar-se a les demandes dels ciutadans i avançar-se a la detecció de necessitats informatives, formatives i culturals.

Accés al coneixement

Totes les biblioteques de la ciutat ofereixen un conjunt de serveis bàsics comuns. Aquest catàleg estandarditzat se suma a les especificitats de cada equipament. L'arrelament al territori i l'especialització de la col·lecció acaben definint la personalitat de cada biblioteca.

Els recursos documentals en diversos suports, tant físics com digitals, són una de les portes d'entrada a la cultura i l'aprenentatge que la biblioteca posa a l'abast dels usuaris.

Diversitat d'usuaris

La biblioteca és un servei intergeneracional, amb un gran impacte en el conjunt de la ciutadania.

Al voltant del 50% dels ciutadans tenen carnet. Els usuaris van a la biblioteca a peu, i ho fan una mitjana de vuit vegades l'any. Les dones superen en gairebé deu punts els homes inscrits (55% dones / 45% homes). Pel que fa als adults, el tipus d'usuari amb més presència és el que treballa, que té un nivell de formació mitjà/alt i un bon coneixement de les tecnologies. Més del 22% de les persones inscrites són d'origen no comunitari, un percentatge similar al que representen a la ciutat.

Model de biblioteca cooperadora, participativa i innovadora

La biblioteca ofereix un espai relacional, obert, i fomenta iniciatives col·lectives d'aprenentatge compartit. Està vinculada de manera activa al calendari cultural i festiu de la ciutat i compromesa amb la cohesió social de la ciutat.

Diversos òrgans participatius s'ocupen de definir les estratègies necessàries per assolir les dues fites, qualitat i ampli abast, a partir de la detecció de la demanda ciutadana, de les possibles mancances en el servei i dels reptes futurs.