Bibliolab

Amb el nom de Bibliolab agrupem un conjunt de projectes, activitats i serveis innovadors que ofereixen capacitació a la ciutadania, gràcies a les aportacions de persones i organitzacions que comparteixen el seu coneixement amb la comunitat i n'enriqueixen el capital social.

L’objectiu principal és el de generar comunitats competents amb el lideratge de la biblioteca i de les organitzacions que hi donen suport, les quals funcionen com un punt en què es connecten capacitats i s’apodera la ciutadania.

Les accions que formen part dels Bibliolabs tenen com a finalitat l’accés al coneixement a través de l’experimentació i les metodologies innovadores i creatives en un entorn col·laboratiu obert a la ciutadania.

Els projectes desenvolupats en un Bibliolab abasten diferents branques del coneixement, en moltes de les quals el factor tecnològic té un paper important com a eina vehicular, però el més important és aprendre a treballar de forma col·laborativa i compartir coneixement a partir de propostes que tenen com a base l’experimentació i la creativitat.

En un Bibliolab es podran desenvolupar projectes purament tecnològics, com en el cas de l’American Space o del Bibliolab Maker; però també  projectes cientificosocials com en el cas del Bibliolab de Ciència o la Zona Gaming, de projectes artístics i projectes relacionats amb la lectura i la literatura.

Els projectes Bibliolab reben suport de la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona.

 

Espai d’aprenentatge  informal que vol potenciar les habilitats, eines i competències necessàries per afrontar amb èxit les noves oportunitats tecnològiques i socials del segle XXI.

Hub comunitari al voltant de les tecnologies de fabricació digital que posa en valor l’espai compartit entre la Biblioteca Montserrat Abelló i l’equipament de l’Ateneu de Fabricació de les Corts.

Laboratori de creació i experimentació entorn dels jocs, videojocs i les noves tecnologies en clau social i comunitària, i dirigit al jovent de la Zona Nord.

Projecte que vol promocionar l’interès per la ciència i proporcionar accés al coneixement científic per mitjà de l’experimentació i el desenvolupament de metodologies innovadores i creatives en un entorn col·laboratiu obert a la ciutadania.

El “Bibliolab: educació, comunitat i tecnologia” és un projecte adreçat a la infància per promocionar l’aprenentatge, l’apoderament i l’ús creatiu de les tecnologies, mitjançant l’experimentació en robòtica i programació.